Om kursen

Vi kan lösa detta!

Det är många som funderar på det här med mat och jordbruk. Och faktum är att en lång rad av våra stora utmaningar inför framtiden är direkt kopplade till maten som vi äter och hur den produceras – det vill säga jordbruket. Men vi har också goda möjligheter att ta oss an utmaningarna, och hitta lösningar på problemen. För att kunna göra det, behöver vi kunskap. Det är därför som den här kursen har kommit till.

Utmaningarna

Hur ska vi producera mat idag utan att äventyra möjligheterna att göra det också i framtiden? Hur ska jordbruket klara sig i ett förändrat klimat – där både torka och översvämningar blir vanligare? Och hur kan jordbruket bidra till omställningen till ett hållbart samhälle? Hur blir det med den biologiska mångfalden, där vi idag ser dramatiska minskningar? Och hur kommer vi att klara jordbrukets energiförsörjning och andra resurser som behövs i produktionen? Flera av de planetära gränserna har en direkt koppling till jordbruket. En rad sjukdomar och orsaker till ohälsa kan också de härledas till maten som vi äter. Hur kan vi lösa detta?

Allt det här kan vid en första anblick verka svårt och kanske till och med hopplöst. Rubrikerna i media är ofta dystra och pratar om annalkande katastrofer. Men när man sätter sig in i de här frågorna och börjar skaffa sig kunskap – då träder en helt annan bild fram.

För – vi kan lösa detta!

När jordbruket utmålas som en verksamhet som enbart har en negativ inverkan på en rad områden – då ska man vara medveten om att jordbruk innefattar en mångfald av metoder, som alla är olika och har olika inverkan. I den här kursen går vi igenom det hela från grunden. När vi har de här kunskaperna i bagaget – då blir det tydligt för oss vilka olika alternativ som finns. Och med hjälp av de kunskaperna kan vi också förstå vad konsekvenserna blir av olika val som vi gör.


Unika möjligheter i de gröna näringarna

Faktum är att jordbruket och de gröna näringarna har en unik position, med en stor potential att faktiskt ha en positiv inverkan på många områden! När man har att göra med ett levande system, bestående av sol, vatten, växter, djur, jord, markorganismer, svampar, mikrober och näringsämnen, som alla är delar i en helhet med förmågan att hela tiden nybilda sig själv. Då kan man, med hjälp av lite intelligent handhavande, arbeta fram olika modeller för jordbruk som är, inte bara hållbara, utan regenerativa. Som bygger upp sin egen resursbas, i stället för att bryta ner den. Och där alla de ingående komponenterna blir resurser i stället för problem.

Det är mycket enklare än vad vi tror!

Kursen vänder sig till alla som är nyfikna och intresserade av att sätta sig in i de här frågorna. Med bättre kunskap om hur vår mat produceras och vilka konsekvenser det får, kan vi göra klokare val. Både som konsumenter, inköpsansvariga, producenter, och beslutsfattare.

Låter det intressant – läs mer här om kursens upplägg, här om kursens teman, och här om hur du kan anmäla dig!