jordhälsa · regenerativt jordbruk

”Jorden är grunden för allt liv”

Vi borde sköta våra marker med tanke på livet under jord, inte bara livet över jord. Det är budskapet när myndigheter och organisationer för naturskydd och lantbruk i Texas, USA den här veckan gör gemensam sak för att öka medvetenheten om våra matjordar.

Varje år hålls en temavecka i delstaten Texas, kallad Soil and Water Stewardship Week. I år infaller den här veckan mellan 28 april och 5 maj, och temat för i år är ”Livet i jorden”. Man vill uppmärksamma hur viktigt det är att ta hand om jorden – både för naturen och för produktionen av mat, kläder och virke. Under veckan hålls bland annat en tävling för skolelever, som går ut på att skapa en affisch på temat livet i jorden, och lärare får tillgång till pedagogiska resurser på temat. I kampanjmaterialet framhäver man de fem huvudprinciperna för jordhälsa och ett regenerativt jordbruk.

Läs mer om kampanjen här.

För den som vill lära sig mer om jordhälsa och livet i jorden, rekommenderas kursen Äta jorden! Läs mer om kursen här.