översvämningar · torka · vattenkrisen

Vatten är liv

Torka och översvämningar blir allt vanligare i vår värld. Hur kan vi arbeta för att bli mindre sårbara, och för att leda vattnet till där det gör nytta i stället för att göra skada? I det senaste avsnittet av kursen ”Äta jorden” pratar vi om vatten.

I dagarna har vi nåtts av nyheterna om att the Great Lakes – de stora sjöarna i norra USA – har svämmat över. Floderna som mynnar ut i sjöarna, har försett dem med mer vatten än vad de kan svälja. Skadorna av översvämningarna beräknas hittills ha kostat 100 miljoner dollar.

Detta är bara en i raden av nyheter relaterade till vatten. Men hur kan vi arbeta för att vattnet ska bli en resurs för oss, i stället för ett problem?

Vatten är ett fascinerande ämne som, liksom eld, kan vara till nytta eller till skada, allt beroende på hur det hanteras. Vatten kan vara skillnaden mellan liv och död och till skillnad från oljan, så kan vi inte ersätta vatten med någonting annat. Det måste finnas där – och då behöver vi lära oss hur det ska hanteras.

Det lär vi oss i avsnitt 2, som just har släppts till kursdeltagarna, i kursen Äta jorden!

Man kan hoppa på kursen när som helst – då får man tillgång till tidigare avsnitt. Sedan får man, som de övriga deltagarna, ett avsnitt per månad.

Läs mer om kursens teman här.

Great Lakes Water Levels at ‘Precipice of a Disaster’ With Flooding Occurring or Imminent in New York, Ohio and Michigan

vattenkrisen

Vatten är en mänsklig rättighet

Mer än 2 miljarder människor lever i länder där det råder allvarlig vattenstress, och 4 miljarder människor upplever allvarlig vattenstress under minst en månad per år. Det framkommer i en rapport från UNESCO om tillståndet för världens vattenresurser. Rapporten presenterades idag den 19 mars för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve.

Ökande vattenstress leder till större inverkan på hushållningen med vattenresurser, och en ökad risk för konflikter mellan användarna, enligt rapporten. Vattenförbrukningen i världen ökar stadigt, och jordbruket står för 69% av förbrukningen. Efterfrågan på vatten väntas fortsätta öka, och vid 2050 tror man att den är mellan 20 och 30% högre än idag.  Klimatförändringen väntas öka vattenstressen ytterligare.

Man räknar också med att om degraderingen av ekosystemen och de ohållbara uttagen av vattenresurser i världen fortsätter, så är 45% av världens BNP, 52% av världens befolkning, och 40% av världens spannmålsproduktion hotade vid år 2050.

Ett annat problem är förorening av vatten. En av de vanligaste formerna av vattenförorening är näringsläckage, där merparten kommer från jordbruket.

Ett tredje problem som tas upp i rapporten är naturkatastrofer. Ca 90% av alla naturkatastrofer är vattenrelaterade. Mellan 2005 och 2015 utgjorde översvämningar 43% av alla dokumenterade naturkatastrofer, och de påverkade 2,3 miljarder människor. Antalet översvämningar per år har ökat, och klimatförändringen väntas öka frekvensen och magnituden av extrema väderevent. Antalet människor som riskerar att drabbas av översvämningar väntas öka från dagens 1,2 miljarder till 1,6 miljarder år 2050, och man räknar med att kostnaderna kommer att flerdubblas.

Efterfrågan på sinande vattenresurser är ofta en bidragande orsak bakom konflikter i världen. Under perioden 2000-2009 har man registrerat 94 konflikter där vatten spelade en roll. För perioden 2010-2018 hade den siffran ökat till 263 konflikter.

29% av världens befolkning har inte tillgång till rent vatten att dricka, och bara 39% av världens befolkning har tillgång till fungerande sanitet, enligt rapporten.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Den 22 mars är Världsvattendagen, då de här frågorna uppmärksammas särskilt – läs mer om kampanjen här.

Nästa avsnitt i kursen ”Äta jorden” kommer att dedikeras helt åt frågor som rör vatten, men de här frågorna kommer också upp i andra avsnitt, till exempel under tema näring och tema klimat.

Mer information om kursens teman finns här.